Cezaevi yazışmalarının KEP'ten engellenmesi

Bakanlıklar ve resmî kurumlar arası elektronik yazışma sistemi olan KEP'ten ceza infaz kurumlarının faydalanamadığı öğrenildi.

Cezaevi yazışmalarının KEP'ten engellenmesi
Editör: adalet.tv
29 Mart 2021 - 16:56

CEZA İNFAZ KURUMLARININ KEP'TEN ENGELLENMESİ - Ceza infaz kurumları Türkiye'de en çok yazışma yapan kurumların en başında gelmektedir. Yazışmalar uyap sistemi üzerinden yapılmaktadır. UYAP; günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir. Bugün itibariyle UYAP ülkemizde Adalet Bakanlığımız teşkilatı ile yargı birimlerinin tamamında işletimde olup bu birimlerin her türlü yargısal, idari ve denetim faaliyetleri bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir.

Elektronik imza alt yapısına uygun olarak geliştirilen UYAP ile merkezi bir bilgi sitemi kurulmuş ve bu sistemde yargı ve yargı destek birimleri arasında fonksiyonel tam entegrasyon sağlanmıştır. UYAP’ın tam entegrasyonu ve merkezi elektronik ortamda tutulan arşivi sayesinde, doğru ve tutarlı bilgi mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde başta hâkim ve savcılar ile yargı personeli olmak üzere tüm kullanıcıların paylaşımına açılmıştır. Kullanıcılar bu bilgilere ihtiyaç duyduklarında hızlı ve kolayca ulaşabilmekte, keza, yargı birimleri de aralarında her türlü bilgi ve belge alışverişini elektronik ortamda ve anlık denebilecek kısa sürelerde gerçekleştirmektedir. UYAP’ta bilgi ve belgelerin son hali, değişmez ve güvenli bir şekilde veri tabanında saklanmakta, yetkisiz erişimlere izin verilmemektedir.

UYAP sisteminden düzenlenen evrak ve kararlar e-imza ile imzalanarak ıslak imzaya gerek kalmayarak büyük ölçüde tasarruf sağlamıştır.

Türkiye'de en çok yazışma yapan ceza infaz kurumları öncelikli olarak diğer kurumlara, valilik, kaymakamlık, nüfus müdürlükleri, emniyet, jandarma, askerlik şubesi gibi kamu kurumlarına direk uyap sistemi üzerinden (KEP) vasıtasıyla yazışma yaparak kamu hizmetlerinin aksatılmadan ve hızlı bir şekilde yapılmasına imkan sağlarken, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'ne ceza infaz kurumlarının diğer kamu kurum ve kuruluşları ile uyap sisteminden kep özelliği ile yazışma yapmasının kaldırılması, yazışmalarının kurumların bağlı bulunduğu cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla yapması talep etmiştir.

Kamu hizmetlerinin aksatılmadan, hızlı bir şekilde yürütülmesi ve çağımız bilişim çağı olmasına rağmen gereksiz ve aracı kılarak iş yükünü arttırmasına yol açmıştır.
Posta ücreti en ucuz 9 TL
Kep ücreti; 0-5MB arası 2,30 TL
Her 5 MB için 2,30 TL, PTT tarafından ücretlendirilmektedir.
KEP uygulamasının ceza infaz kurumlarında devam etmesi iş ve işlemlerin daha hızlı yürütülmesi ayrıca savcılık muhabere birimlerinin iş yükünün azaltılmasına tasarrufun sağlanması gerekirken, bu uygulamadan ceza infaz kurumlarının çıkarılması gereksiz zimmet ve posta işlemlerinin kaldırılması için büyük önem arz etmektedir. Umarız en kısa süre içerisinde bu uygulamadan vazgeçilir.
adalet.tv / özel haber