Cezaevi personelinin işyurdu kâr payı ödemeleri yapılmadı

Cezaevi personelinin işyurdu kâr payı ödemeleri ne zaman yapılacağı konusunda hala netlik bulunmuyor.

Reklam
Cezaevi personelinin işyurdu kâr payı ödemeleri yapılmadı
Editör: adalet.tv
25 Kasım 2021 - 15:33
2021 yılı bitmek üzere ancak 2020 yılının İşyurdu kâr payları hala ceza infaz kurumlarında görev yapan memurların hesaplarına yatırılmadı. Daha önce 3 kez gündeme getirdiğimiz konuyla ilgili olarak cezaevi personelinin büyük hayal kırıklığı yaşadığını öğrendik. Ayrıca bu sürecin sonunda memurların hesaplarına sembolik bir kar payı yatırılması ise memurları derinden üzecektir. 7242 sayılı kanun ile eklenen 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8.maddesine eklenen maddeler gereğince;

(Değişik fıkra: 14 Nisan 2020 tarih 7242/66 madde) İşyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere kârlarının yüzde 30’unu aşmamak üzere;

a) İşyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlüler ile tutuklulara, yıllık net ücretinin yüzde 50’sini geçmemek üzere memur maaş katsayısının (10.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre,

b) Yukarıda belirtilen bent uyarınca dağıtılan kâr payından kalan miktar işyurtları kurumunda toplanarak, bu miktardan işyurdu faaliyetlerinde çalışmayıp sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere fiilen ceza infaz kurumlarında çalışan personele, yıllık net ücretinin yüzde 10’unu geçmemek üzere memur maaş katsayısının, (4.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süreye göre,

İşyurtları Yüksek Kurulu kararı ile kâr payı ödenebilir. Bu fıkranın (a) bendi kapsamında yapılan kâr payı ödemesi (b) bendine göre yapılacak kâr payı ödemesinden az olamaz. Ödemeler, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir defada yapılır." hükümleri eklenmiştir.

2020 yılında İş yurtlarında meydana gelen kâr yapı ödemesi konusunda personel tarafından bazı tereddütler oluşmuştur.

Geçen sene gibi tüm personele eşit bir ödeme yapılmıştır. (1.000 TL) Bu yıl böyle bir ödemenin yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi bulunmuyor.

Bir diğer ise her kurumun kendi iş yurdu kâr payı oranının kendi personeline dağıtılması konusunda, İkinci madde ise en mağdur olacak personel yüksek güvenlikli ve kapalı ceza infaz kurumu personelleri olacak, bu kurumlarda üretim amaçlı bir atölyelerin olmadığı sadece bazı kurumlarda üretim tesisi bulunmaktadır. Onun dışında kapalı ceza infaz kurumlarında iş yurdu faaliyeti olarak kantin bulunmaktadır. Kantin faaliyetinden elde edilecek 1 yıllık karın yüzde 30'unun personele dağıtılmasında kurumlara göre değişiklik gösterilerek ortalama 50-100 TL'lik bir ödeme yapılacaktır.

2021 yılında da kar paylarının merkezde toplanarak, her personele eşit bir dağıtım yapılması en adil ve hakkaniyetli yöntem olacağı herkes tarafından biliniyor.
Reklam

YORUMLAR

 • 10 Yorum
 • ADALET
  2 ay önce
  Mahkuma yönelik olunca dakikasında kanun değişikliği çıkar. bütün meclis anlaşır. memura gelince kılı kırk yararlar.. vermemek için birbirlerine laf yaparlar... Adalet herkese lazım..
 • Adalet rumuz
  2 ay önce
  İş yurdu personeli özveri ile çalışıyor hasta olduğu halde rapor alamıyor istediği zaman izine çıkamıyor sürekli özveride bulunması konusunda 'parasını alıyorsunuz ' deniliyor. Sürekli denetime tabi tutulup en ufak bir dalgınlıkta ihraç olma riski ile çalışıyorlar . Herkese eşit dağıtılacaksa bu kadar sıkıntıyı çekmeye gerek yok.
 • İKM
  2 ay önce
  Ceza infaz kurumunda herkes özverili bir şekilde görev yapıyor... sadece işyurdu personeli değil...
 • Müslüm
  2 ay önce
  Aç tavuk kendini buğday ambarında zannedermiş misali. Yıllık alacağın para 1000-5000 arası zaten madem kovulacaksın bu parayı alıpta risk alma geç vardiyaya.
 • İkm
  2 ay önce
  Ceza infaz kurumlarında sıkıntıyı sadece İşyurdu personeli yaşamıyor. yapılan yanlış dalgınlık bloktaki memuruda yakar infaz kalemindeki memuruda yakar. kaldı ki kimse kimseyi istemediği işte zorla çalıştırmaz. sıkıntıyı ceza infaz kurumunda herkes çekiyor...
 • Rambo Okan
  2 ay önce
  2022 yılına gireceğiz 2020 yıl..2022 yılına gireceğiz 2020 yılının kar payını vermediler.böyle bir rezillik görmedim ben atomu parçalamayacaksınız hesaplayıp parayı dağıtacaksınız zor şartlar altında çalışan cezaevi personeline bir can suyu olacaktı
 • Melike Aydoğdu
  2 ay önce
  Eğer 20-30 TL verilecekse kalsın istemez
 • Zindanci
  2 ay önce
  Yilan hikayesi oldu gelecek para eridi
 • Can
  2 ay önce
  Ödeme filan yapılmayacak, boşuna bekliyoruz. 3 aydır bu hafta yatacak bu hafta yatacak diye oyalıyorlar
 • Memur
  2 ay önce
  İşyurtlarını arıyoruz her seferinde bu hafta bu hafta diyip geçiştiriyorlar. İşyurtlarında kimse çalışmak istemiyor artık. Herkes isyanlarda.