Cezaevi personelinin işyurdu kâr payı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Cezaevlerinde görevli memurların merakla beklediği işyurdu kar paylarının ödemelerinin henüz gerçekleşmediği öğrenildi. İşyurdu kar paylarıyla ilgili bütün bilgiler haberimizde.

Cezaevi personelinin işyurdu kâr payı ödemeleri ne zaman yapılacak?
Editör: adalet.tv
02 Ağustos 2021 - 13:09
CEZAEVİ PERSONELİ İŞYURDU KÂR PAYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK - Ülkemizde ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin salgın döneminde gösterdikleri fedakârlık için bir kereye mahsus olmak üzere teşvik adı altında işyurdu kâr payı ödemesi yapılmıştır. Adalet Bakanlığı 2020 yılında İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu'nun 04 Mayıs 2020 tarih ve 18 sayılı kararının 2. Maddesi uyarınca ödeme yapılmasına kararı gereğince 1000 TL olarak düşünülen ödemeler vergi kesintileri sonucu 842 TL civarında bir tutar olarak personelin maaş hesaplarına yatırılmıştır.

7242 sayılı kanun ile eklenen 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8.maddesine eklenen maddeler gereğince;
(Değişik fıkra: 14 Nisan 2020 tarih 7242/66 madde) İşyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere kârlarının yüzde 30’unu aşmamak üzere;
a) İşyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlüler ile tutuklulara, yıllık net ücretinin yüzde 50’sini geçmemek üzere memur maaş katsayısının (10.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre,
b) Yukarıda belirtilen bent uyarınca dağıtılan kâr payından kalan miktar işyurtları kurumunda toplanarak, bu miktardan işyurdu faaliyetlerinde çalışmayıp sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere fiilen ceza infaz kurumlarında çalışan personele, yıllık net ücretinin yüzde 10’unu geçmemek üzere memur maaş katsayısının, (4.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süreye göre,

İşyurtları Yüksek Kurulu kararı ile kâr payı ödenebilir. Bu fıkranın (a) bendi kapsamında yapılan kâr payı ödemesi (b) bendine göre yapılacak kâr payı ödemesinden az olamaz. Ödemeler, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir defada yapılır." hükümleri eklenmiştir.

2020 yılında İş yurtlarında meydana gelen kâr yapı ödemesi konusunda personel tarafından bazı tereddütler oluşmuştur.
Geçen sene gibi tüm personele eşit bir ödeme yapılmıştır. (1.000 TL) Bu yıl böyle bir ödemenin yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi bulunmuyor.

Bir diğer ise her kurumun kendi iş yurdu kâr payı oranının kendi personeline dağıtılması konusunda,
İkinci madde ise en mağdur olacak personel yüksek güvenlikli ve kapalı ceza infaz kurumu personelleri olacak, bu kurumlarda üretim amaçlı bir atölyelerin olmadığı sadece bazı kurumlarda üretim tesisi bulunmaktadır. Onun dışında kapalı ceza infaz kurumlarında iş yurdu faaliyeti olarak kantin bulunmaktadır. Kantin faaliyetinden elde edilecek 1 yıllık karın yüzde 30'unun personele dağıtılmasında kurumlara göre değişiklik gösterilerek ortalama 50-100 TL'lik bir ödeme yapılacaktır.

2021 yılında da kar paylarının merkezde toplanarak, her personele eşit bir dağıtım yapılması aksi takdirde kapalı ceza infaz kurumunda çalışman memurların alacağı pay azalacaktır. Her kurumun kendine özgü bir çalışma ortamı bulunduğu, kapalı ceza infaz kurumunda görev yapmanın açık ceza infaz kurumuna göre daha zor olduğu biliniyor. Aynı zamanda personelin özlük hakları iyileştirilmesi konusunda görev yaptığı, bölge, ceza infaz kurumu türü, ceza infaz kurumu tipi olarak farklı ek ödemelerde yapılması gerekmektedir.
adalet.tv / ekonomi servisi

YORUMLAR

 • 2 Yorum
 • İNFAZZ
  3 ay önce
  Cezaevi personeline ne verildi bu verilsin. 50- 100 TL bir ödeme yapılacaksa yapılmasın hiç onunla uğraşmaya değmez..
 • İNFAZCI
  3 ay önce
  100 150 tl anca verilecek zaten fazla beklemeyin biz ameleyiz biliyorsunuz