Cezaevi katipliği uygulama sınav metinleri (2021)

Ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere katip alım ilanı yayınlamıştı. Cezaevi katibi adaylarının klavye sınavında sorumlu olacağı uygulama metinleri yayınlandı.

Cezaevi katipliği uygulama sınav metinleri (2021)
Editör: adalet.tv
02 Mart 2021 - 18:04
Cezaevlerinde görevlendirilmek üzere daha önce ilanı yayınlanan alıma ilişkin olarak adayların klavye uygulama sınavında (3 dakika da en az 90 kelime) sorumlu olacakları yazılı metinler yayınlandı.

UYGULAMA METİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Konuya ilişkin olarak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yayınlanan duyuru metni:
Cezaevi Kâtipliği Uygulama Sınavı Metinlerine İlişkin Duyuru
Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı 6. maddesinin 6/c bendinde "Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak, (Bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)” hükmü yer aldığı biliniyor.

Söz konusu Yönetmelik hükmü gereğince 15 Mart 2021 ve devam eden tarihlerde yapılacak olan cezaevikâtipliği uygulama sınavında adaylara yazdırılacak metinler aşağıdaki linkte yer almaktadır.