Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri ile Adalet bölümü mezunlarının memurluğa atanması

Çalışmak istediğin mesleğin okulunu okumak ve mesleğe öyle başlamak, bu gerçekten hem devletimiz için hem de memur adayları için olması gereken durum. Çünkü mesleği, okulunda öğrenmek en doğru şekilde öğrenmektir. Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri ve Adalet Meslek Yüksek Okulu bölümlerinin mezunları, Adalet Bakanlığı için ataması yapılması gereken en öncelikli memurlar olmalıdır. Böylelikle memur yaptığı işi mesleğe başlamadan öğrenmiş, saha sorunu yaşamamış olacaktır. Ör: Polis, asker, öğretmen, mühendislik vs.

Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri ile Adalet bölümü mezunlarının memurluğa atanması
Editör: adalet.tv
14 Ocak 2021 - 18:27 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 - 08:30
ADALET İLE CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK MEZUNLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ - Adalet ve ceza infaz kurumlarında görev yapmak için birtakım nitelikler belirlenmektedir. Adliyelerde mevzuat, hızlı yazı yazma gibi, ceza infaz kurumlarında fiziki yeterlilik ve yine mevzuat bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.
Adalet Bakanlığı bünyesindeki adliyelerde görev yapan zabıt katibi ve mübaşir alımlarında öncelikli olarak yönetmelikte adalet mezunları yer alsa da bunun pratikte pek de uygulanmadığı görülmektedir.

ADALET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ:


- Kamu hukuku,
- Özel hukuk bilgisi,
- Hukuk usulü bilgisi,
- Ceza ve ceza usulü bilgisi,
- İcra-iflas bilgisi,
- Avukatlık ve noterlik mevzuatı,


- Mali mevzuat,
- Hukuk dili,
- Adli tıp,
- İnfaz bilgisi,
- Uyap,
- Kalem mevzuatı derslerini almaktadır.


Alınan eğitim ile Mahkeme, Savcılık, İcra Daireleri, İnfaz kurumlarında nitelikli olarak zabıt katibi, cezaevi katibi olarak görev yaparlar.

CEZA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ:
- Özel Güvenlik Hizmetleri,
- Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları,
- Silah Bilgisi ve Atış,
- Kriminoloji,
- İnfaz Hukuku,
- Ceza İnfaz Kurum Güvenliği,
- Ceza İnfaz Kurum Yönetimi,
- Ceza İnfaz Kurumlarında İnsan Hakları,
- Ceza Muhakemesi Hukuku,
- Denetimli Serbestlik Sistemi ve Yönetimi,
- Ceza İnfaz Sisteminde Dinamik Güvenlik Yaklaşımı,
- Psikoloji,
- Sosyal Psikoloji,
- Ceza-İnfaz Kurumlarında Psiko-Sosyal Yaklaşımlar,
- Savunma Sanatları,
- Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri,
- İnfaz Hukuku,
- Uyap derslerini uygulamalı ve teorik olarak almaktadır.
İş hayatında başarının yakalanabilmesi ve verimin yüksek olması için işi ehline yaptırmaktır. İş anlayan işi bilen, kişinin işe alışması işi öğrenmesi daha hızlı olduğu kısa sürede işleyiş hakkında bilgi sahibi olduğundan kendisinden faydalanması çok hızlı gerçekleşmektedir.
Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan kadrolara, adalet ile ceza infaz ve güvenlik memurunun alınması ne için gerekmektedir. adalet.tv / özel haber

BU BÖLÜMLERİN MEZUNLARININ ALINMA GEREKÇELERİ NELER?

Konuya hakimler,
İşe çabuk adapte olabilirler,
Bakanlığın hizmet öncesi eğitime gerek kalmayacak. Eğitim harcamaları düşerek, kamu yararı sağlanacak,
Mezunların alınması ile eğitimdeki kalite çeşitliliğin artmasına yol açar,
Bu bölümleri tercih eden kişiler mesleğe bilerek ve isteyerek seçtiklerinden dolayı iş hayatında verilen iş ve görevlere daha istekli olacağından kendisini geliştirmede daha etkili olabilecektir. Ve sayamadığımız onlarc olumlu gerekçe...
Üniversitenin bu bölümlerini tercih eden kişiler diğer meslek grupları (Polis, Jandarma, Asker...) gibi kalitesinin ve sosyal hayatta saygınlığının artmasına neden olur.

En önemlisi ise bu bölümlerden mezun olanların çalışma hayatı ve aldığı eğitimler Adalet Bakanlığının ve bağlı kuruluşların bünyesindeki birimlerin işleyişi hakkında olduğu başka çalışma alanlarına ilişkin konuların çok sınırlı olmasıdır.

Adalet Bakanlığı ve bağlı birimlerde zabıt kâtibi, infaz ve koruma memuru gibi mesleklere alım yapılmasında öncelikli olarak bölüm mezunlarına hak tanınması gerekmektedir. Bölüm mezunları ile talep karşılanmaz ise ek olarak diğer normal alım yapılmalıdır. Zaten bu bölümlere öncelik verilirse ilerleyen yıllarda üniversite eğitimi için bu bölümlere büyük rağbet olacaktır. Üniversite sınav giriş puanı kendiliğinden yükselecektir.
adalet.tv ailesi olarak Adalet ile Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri mezunlarının hayalleri ile başlayan eğitim süreci sonucunda yapmak istediği mesleklerde görev almasını temennisi ile...
adalet.tv / özel haber