Birden fazla evlilik yapmak suç mu?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile birden fazla evlilik yapma konusuna 230. Madde ile yasal dayanak kazandırılmıştır.

Birden fazla evlilik yapmak suç mu?
Editör: adalet.tv
29 Mart 2021 - 16:53
Ülkemizde 5237 sayılı TCK ile Aile Düzenine Karşı Suçlar başlığı altında yasal zemine oturtulmuştur. Her ne kadar halk arasında bu tarz olaylar için hapis cezası olmadığı düşünülse de TCK 230 maddesi ile konu yoruma tamamen kapatılmıştır.
Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören
Madde 230- (1) Evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik işlemi yaptıran kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(3) Gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı zamanaşımı, evlenmenin iptali kararının kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
(5) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 27 Mayıs 2015 tarihli ve Esas: 2014/36, Karar: 2015/51 sayılı Kararı ile.)
(6) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 27 Mayıs2015 tarihli ve Esas: 2014/36, Karar: 2015/51 sayılı Kararı ile.)
Reklam