Bazı adliye çalışanları 400 TL ikramiye alamayacak

Toplu sözleşmede yer alan yüzde 1 örgütlenme şartından dolayı, hizmet kollarında örgütlü olan 233 sendikadan 192'si bu şartı taşımadığı için bu sendikalara üye olanlar 400 TL toplu sözleşme ikramiyesi alamayacak.

Bazı adliye çalışanları 400 TL ikramiye alamayacak
Editör: adalet.tv
26 Ağustos 2021 - 10:30

Milyonlarca memurun merakla beklediği toplu sözleşme hükümet ve yetkili sendikalar arasında imzalandı. Resmi Gazete'de yayınlanan sözleşme metni ile yoruma açık olan bazı durumlar netleşmiş oldu. Adliye çalışanları da dahil olmak üzere sendika üyesi memurların 400 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacağı açıklanmıştı. Ancak Resmi Gazete'de yayınlanan metine göre bu ikramiyeyi almak için sadece sendikaya üye olmak yetmiyor. Üye olduğunuz sendikanın da bulunduğu hizmet kolunda en az yüzde 1'lik örgütlenme sağlaması gerekiyor.

400 TL İKRAMİYEYİ ALMAYA HAK KAZANAN SENDİKALAR HANGİLERİ

Büro hizmet kolunda 42 sendika bulunuyor. Ancak 2 bin 823 üye şartını sağlayan sadece 6 sendika mevcut. Bu sendikalar ise;
-Adalet Sen,
-Büro Memur Sen,
-BES (Büro emekçileri sendikası),
-Türk Büro Sen,
-Sime Sen,
-Savdes Sen.

Yukarıda belirtilen sendikalar dışında kalan Adliye çalışanı memurlar ve hiçbir sendikaya üye olmayan memurlar 400 TL toplu sözleşme ikramiyesini alamayacak.

Toplu sözleşme ikramiyesi
MADDE 23 - (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4. maddesinde yer alan "üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" ibaresi, "kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" şeklinde, "45 Türk Lirası" ibaresi "2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır.

(2) Birinci fıkraya göre üye sayılarının tespitinde ödeme tarihi itibarıyla Resmi Gazete'de en son yayımlanan "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin İstatistik Hakkında Tebliğ" esas alınır.
adalet.tv / analiz


Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum