Bayrağı yırtmak, yakmak ve istiklal marşına hakaret etmenin cezası var mı?

Ülkemiz hukuk devleti olup, kanunlarda belirtilmeyen hallerde ceza verilemez. Bayrak ve İstiklal marşı ile ilgili TCK'nin 300. Maddesi ile bu durumlar kanunlaştırılmıştır.

Bayrağı yırtmak, yakmak ve istiklal marşına hakaret etmenin cezası var mı?
Editör: adalet.tv
29 Mart 2021 - 16:54
Bayrak ve İstiklal marşı ile ilgili kanun maddeleri Türk Ceza Kanunu'nun 300. maddesi ile belirtilmiştir.
Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
Madde 300- 1 Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm, Anayasada belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak kullanılan her türlü işaret hakkında uygulanır.
2 İstiklal Marşını alenen aşağılayan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
3 Bu maddede tanımlanan suçların yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu ile ilgili kanun maddesi.
Madde 301- (Değişik: 30 Nisan 2008 tarih 5759/1 madde)
1 Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
2 Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, 1. Fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
3 Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.
4 Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.
Reklam