Basit yargılama usulünde sanık hakları nelerdir?

Basit yargılama usulü (seri muhakeme) ülkemizde son dönemde yaygın olarak kullanılmaya başlanıldı. Basit yargılama usulünde duruşma yapılmıyor ve sanık mahkemeye gelmeden ceza veriliyor. Basit yargılama usulünde dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Sizler için araştırdık.

Reklam
Basit yargılama usulünde sanık hakları nelerdir?
Editör: adalet.tv
03 Mayıs 2021 - 16:09

Basit yargılama usulü diğer adıyla Seri muhakeme ile ilgili detayları kapsamlı olarak araştırdık. Basit yargılama usulünde sanık olarak yargılaması yapılan kişinin temel hakları neler? Bütün soruların cevabı özel haberimizde.

BASİT YARGILAMA (SERİ MUHAKEME)
CMK 251/1 maddesine göre üzerine atılı suç ile ilgili basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilmiş olup, duruşma yapılmaksızın hüküm kurulacaktır. İddianamede yer alan suçlama, dayanağını oluşturan eylemler ve deliller ile suçlamanın hukuki nitelendirmesi iddianamede anlatılacaktır. Size yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamanız kanuni hakkınızdır. CMK'nın 147. maddesine göre, müdafii seçme ve onun yardımından yararlanma hakkınız vardır. Bir avukatınız varsa en kısa sürede bildirmeniz halinde kendisine bu iddianame ve dava ihbar edilecektir. Müdafii seçmeye gücünüz yoksa ve bir müdafii yardımından yaralanmak isterseniz, mahkumiyetinize karar verilmesi halinde aleyhinize vekalet ücretine hükmedilmesini kabul etmeniz şartı ile Barodan bir müdafii görevlendirilecektir.

Size yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmak kanuni hakkınızdır. CMK 106/2 maddesi gereğince daha önce adli kurumlara bildirilen adreste değişiklik olması halinde bu değişiklikleri dava dosyasına bildirmeniz gerekmektedir, aksi halde daha önce adli kurumlara bildirdiğiniz adrese tebligat yapılacaktır. Bu ihtarın size tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içinde mahkemeye, İl sınırları dışında iseniz, en yakın Asliye Ceza Mahkemeleri Ön Bürosuna veyahut ön büro kurulu değil ise Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine aynı süre içinde savunma ve delillerinizi yazılı dilekçe ile bildirmeniz ve aşağıdaki işaretli hususlarda sorulan soru cevaplarını Mahkemeye göndermeniz gerektiği, 15 gün içerisinde savunmalarınızı, delillerinizi ve sorulan soru cevaplarını Mahkemeye bildirmemeniz halinde susma hakkınızı kullandığını kabul edilerek, duruşma yapılmaksızın TCK 61 maddesi gereğince hakkınızda bir hüküm kurulacaktır.

Mahkumiyet kararı verildiği takdirde sonuç ceza CMK 251/3 maddesi gereğince 1/4 oranında indirilecektir. Mahkemece koşulların bulunması halinde TCK 50 maddesi gereğince mahkumiyetinize karar verilmesi halinde cezanız adli para cezasına çevrilebilecek veya TCK 51 maddesi gereğince ertelenebilecektir. Açıkça yazılı olarak karşı çıkmadığınız takdirde hakkınızda CMK 231 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılabilecektir.

Basit yargılama usulünde yargılaması yapılan kişi aşağıdaki soruları cevaplandırarak lehine karar çıkmasını sağlayabilir.

CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR:
-
Yukarıda belirtilen atılı suç ile ilgili savunmalarınız ve delilleriniz,
- Müştekinin şikayetten vazgeçmesi halinde vazgeçmeyi kabul edip etmediğiniz,
-TCK 58 maddesi gereğince ekte gönderilen sabıka kaydının size ait olup olmadığı, bu maddeye göre alabileceğiniz ceza miktarının infazına etki edebileceği hususu dikkate alınarak bu konuda CMK 226 maddesi gereği ek savunmanız,
-Atılı eylemi aynı kişiye birden fazla gerçekleştirdiğiniz veya birden fazla kişiye karşı işlediğiniz ihtimali ortaya çıkmakla, CMK 226 maddesi gereğince TCK 43 maddesi kapsamında cezanızda artırım olabileceğinden, bu konuda ek savunmanız,
-Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu ile ilgili kanun maddesi ekte gönderilmiş olup, açıkça karşı çıkmamanız halinde CMK 251/4 fıkrası gereği uygulanabilecektir,
-Müştekinin zararını karşılayıp karşılamadığınız, karşıladı iseniz bunu ispat edecek bir belgenizin olup olmadığı, varsa bu belgenin dilekçenize eklenmesi gerektiği,
-Davranışlarınızı etkileyecek, cezai ehliyetiniz üzerinde tereddüt oluşturabilecek hastalığınızın olup olmadığı veya akıl hastalığınız varsa bu hususun rapor eklenerek Mahkemeye bildirilmesi yanında size atanmış bir vasi veya kayyum varsa dilekçenizde bu hususun da Mahkemeye bildirilmesi.
adalet.tv / hukuk servisi


Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum