Arabulucuk ile ilgili Türkiye'nin görüşü BM'ye bildirildi.

Adalet Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından güncellenen taslak Arabuluculuk Kuralları ile ilgili Türkiye'nin görüşlerini içeren bir sunum yaptığı açıklandı.

Arabulucuk ile ilgili Türkiye'nin görüşü BM'ye bildirildi.
Editör: adalet.tv
29 Mart 2021 - 11:33
Reklam
Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından bir açıklama yapıldı.
Adalet Bakanlığınca, "UNCITRAL" 2. Çalışma Grubu'nun 22 ile 26 Mart'ta yapılan 73. Oturumunda tamamen güncellenen taslak Arabuluculuk Kuralları'na ilişkin 5 sayfadan oluşan görüş bildirildi. Oturumda yapılan sunumda, Türkiye’deki arabuluculuk uygulaması ile ilgili bilgilere de yer verildi. Türkiye’de 2013 yılından bu yana yaklaşık 2 milyon uyuşmazlıkta arabuluculuğun uygulandığı belirtilirken, bu uyuşmazlıkların %70'inin tarafların anlaşmasıyla sonuçlandığı vurgulandı. Sunumda ayrıca Türkiye'nin arabuluculuk kapsamında kaydettiği gelişmeler ile Singapur Konvansiyonu'nun iç hukuk onay sürecine ilişkin bilgiler verildi.

Ülkemizin "UNCITRAL" Arabuluculuk Kuralları kapsamında dile getirdiği görüşlerde ise, arabuluculuk sürecinde tarafların çözüme ulaşma noktasında sıkıntı yaşamaları halinde, arabulucu tarafından teklif edilecek son bir çözüm önerisinin uyuşmazlıkların çözümüne katkı sunacağı kaydedildi. Ayrıca arabuluculuk sürecinin anlaşmazlıkla sonuçlanması durumunda, arabulucu veya taraflarca yapılacak deklarasyonun yazılı olması gerektiği ifade edildi.