Adliyelerde infaz savcısının görevleri nelerdir

Adalet saraylarında ilamat ve infaz bürolarında görev yapan Cumhuriyet savcılarının görev ve yetkileri nelerden oluşuyor.

Adliyelerde infaz savcısının görevleri nelerdir
Editör: adalet.tv
30 Ağustos 2021 - 00:26
Adliyelerde ilamat ve infaz bürolarında görev yapan savcıların çok önemli görevleri bulunmaktadır. Bunun nedeni ise kesinleşen cezaların yakalamasının çıkartılması ve kanunlar çerçevesinde infaz edilmesi tamamen infaz savcılığının sorumluluğu ve yetki alanındadır. Cezaevlerinde bulunan hükümlülerin infaz dosyaları infaz savcıları tarafından kapsamlı olarak incelenerek eksikleri giderilir ve UYAP üzerinden kayda alınan cezaları infaz edilir.

İNFAZ SAVCISININ GÖREVLERİ

1- İlgili Mahkemeleri ile başka yer Cumhuriyet Başsavcılıklarından ve diğer yetkili makamlardan infaz edilmek üzere Başsavcılığa gönderilen ilam ve kararların infazı, gecikmeye yer bırakılmadan usul ve yasa hükümlerine uygun bir şekilde yapılacak, gerektiğinde yasa yollarına başvurularak, infaz sonrası ilamlar gönderen makama iade edilmelidir.

2-Müddetnamelerin düzenlenmesi infaz ile görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılacak ve bu görev kalemde görevli memurlara bırakılmamalıdır. (Ancak iş yoğunluğundan dolayı neredeyse bütün adliyelerde müddetnameleri kalem memurları tanzim etmektedir)

3-İlamların takipsiz ve özellikle kayıt dışı bırakılmamasının sağlanması bakımından, mahkemelerce, Cumhuriyet Başsavcılıklarına UYAP sistemi üzerinden güvenli elektronik imza ile imzalanmak suretiyle gönderilen ilamların Cumhuriyet Savcısı tarafından incelendikten sonra UYAP sisteminde belirlenmiş olan dosya türüne göre (infaz, esas veya denetimli serbestlik genel defteri vs.) kayıtlarının yapılması, kayıtların düzenli yapılıp yapılmadığının ve kayıt dışı evrak bulunup bulunmadığının UYAP'taki raporlar vasıtasıyla belirli aralıklarla denetlenmelidir.

4-Adli para cezaları karşılığı olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün şubeleri ya da banka aracılığı ile Cumhuriyet Başsavcılığına gelen paraların usulüne uygun olarak işlem görüp görmediği araştırılmalıdır.

5-Bir hüküm ile aynı şahsın hapis cezası yanında adli para ya da fer’i cezalara mahkûmiyeti halinde, bu cezalara ait ilamların UYAP sisteminde ayrı ayrı ilamat numaralarına kaydedilmesi zorunluluğunun hatırdan çıkarılmaması gerekmektedir.  

6-Denetimli Serbestlik uygulamaları kapsamında İnfaz Hakimliğince talep edilen mütalaalar İnfaz Savcılarınca verilecektir.

İnfaz yasası ülkemizde çok fazla değişmekte ve karmaşık bir hal almaktadır. Bu durum infaz bürolarında görev yapan savcıların iş yükünü artırmaktadır.

NOT: Her Cumhuriyet Savcısı, görev bölümündeki duruma göre kalemlerin denetiminden ve ayrıca Ceza İnfaz Kurumlarına bakan Cumhuriyet savcısı Ceza İnfaz Kurumlarının denetiminden sorumludur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum