Adliyelerde adli emanet bürosunun görevleri nelerdir

Adliyelerde önemli bir mahiyete sahip olan Adli emanet dairesinin görevleri nelerden oluşuyor. Bu bürodan sorumlu olan savcının yetki sorumlulukları ile bu konuda yanlış ve eksik bilinenlerle ilgili kanun maddeleri özel haberimizde.

Adliyelerde adli emanet bürosunun görevleri nelerdir
Editör: adalet.tv
18 Eylül 2021 - 01:09
SUÇ EŞYASI VE ADALET EMANET DAİRESİ GÖREVLERİ NELER? Adli emanet bürosu oldukça hassas bir öneme sahiptir. Suç delillerinin muhafaza edildiği bu büro davaların seyrini direk etkilemektedir. Bu bürodan sorumlu olan Cumhuriyet savcısının görevleri ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

- Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca, 6136 sayılı yasa kapsamındaki ateşli silah ve mermilerin Adalet Emanet Dairesinde muhafaza olunmayarak, yazılı emirle derhal Jandarma Birlik Komutanlığına tutanakla tebliğ ve teslimi ile Komutanlıklara ait mahfuz bina ve depolarda muhafaza altına alınmasının sağlanması gerekir.

- Müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddelerle ilgili işlemlerin, Yönetmeliğin 16/g maddesi uyarınca, 21 Kasım 1982 tarihli 17875 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik" ve 04 Mayıs 1988 tarihli ve 19804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satın alınması, Satılması, İhracı ve ithali Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılması gerekir.

Ayrıca bu kapsamda, mahkemelerce zor alımına karar verilmiş uyuşturucu maddelerden baz morfin ve afyonun Toprak Mahsulleri Ofisine teslimi, diğer uyuşturucuların ise Narkotik Şube Müdürlüğü ile temas kurularak, tespit edilecek günde ve yerde imhası için usulüne uygun gerekli işlemlerin yapılarak, teslim ve imha tutanaklarının özel kartonda muhafazası gerekiyor. 

- Yönetmeliğin 18. maddesi uyarınca, Adli Emanet Dairesine teslimi tarihiden itibaren 1 yıl içinde hakkında herhangi bir karar verilmemiş olan eşya veya paraların ilgili mahkemeden sorularak, ilgili davalar karara bağlanmış olup da eşya, mal varlığı değerleri ve paralar hakkında bir karar verilmemiş ise, bu hususta karar verilmesi için talepte bulunulması gerekiyor.

- Adalet Emanet Dairesinde soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar saklanmaları sırasında bozulacak veya değerlerini açık bir şekilde kaybedecek olan yahut muhafazası zor ve külfetli olması nedeniyle saklanması mümkün olmayan eşya hakkında, Yönetmeliğin 9'uncu maddesi gereğince satılmaları veya başka bir merciye teslim edilmeleri için soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hakimliğinden, Yargılama aşamasında yargılamayı yapan mahkemeden karar istenmesi gerekiyor.

- Af veya zaman aşımına uğramış, işlem görmemiş suç eşyalarının tavsiyesi için merciinden karar alınarak gereği yapılmalıdır.

- Geri verilmesine karar verilmiş olup da usulüne uygun tebligata rağmen sahibi tarafından bir ay içinde alınmayan veya kendilerine tebligat yapılamayan kimselere ait eşyaların, "Suç Eşyası Yönetmeliği'nin 19'uncu maddesi uyarınca satışının sağlanması için Sulh Ceza Hakimliğinden karar alınarak, en geç 2 ay içinde satışının yapılması ve bedelinin ilgili adına açılacak faizli hesaba aktarımının sağlanması gerekir.

Yönetmeliğin 5'inci maddesine uygun olarak el konulan ve el koyma tutanağı tanzim edilen emanet eşya ile ilgili emanet makbuzlarının ve etiketlerinin tanzimi kapsamında;  

1. Emanet eşyalarının aynı cins olması halinde her birinin seri numaraları veya belirgin özelliklerinin,  
2. Kıymetli ziynet eşyaları, kıymet takdir tutanağı ile birlikte alınarak bu tutanaktaki kıymetin, 
3. Uyuşturucu maddelerde tahlil sonucu kalan net ağırlığının ve cinsinin,  
4. Dövizlerin sahte olup olmadığını gösterir Merkez Bankası raporu ile birlikte teslim alınarak bu rapor sonucunun,  
5. Adli Tıp Kurumundan (ATK) veya başka yerden torba içinde gönderilen suç eşyasının cinsi, miktarı, kimden alındığı ve soruşturma evrakının numarasının emanet makbuzlarına ve suç eşyasının üzerine takılacak etiketlere silinmeyecek ve kaybolmayacak şekilde okunaklı olarak yazılması,

- Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca, emanete alınan suç eşyasını incelemek üzere isteyen makama eşyanın tutanakla teslimi, 3 ay içerisinde iade edilmeyen emanet suç eşyasının iade edilmeme sebebinin sorulması, farklı kararlar ile evrakı başka yer mahkemesine gönderilen suç eşyasının evrak yerine gönderilmesinin sağlanması gerekiyor.

- İadesi gereken eşyanın ilgililere, ibraz edecekleri kimlikleri kontrol edildikten sonra emanet işlerine bakan Cumhuriyet Savcısının huzurunda tesliminin sağlanması, bu hususta esas defterine Cumhuriyet Savcısı, Emanet Memuru ve ilgilinin imzaları ile meşruhat verilmesi gerekir. 

- Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan teftişte bildirilen tenkit ve tavsiyelere uyulması gerekmektedir.
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum