Adliye personeli 543 TL'lik usulsüzlükten dolayı meslekten ihraç edildi

Adliyede görevli bir memur 543 TL parayı zimmetine geçirip sahte evrak hazırlayınca meslekten ihraç edildi. Konuyu Danıştay’a taşıyan memur hakkında karar açıklandı.

Reklam
Adliye personeli 543 TL'lik usulsüzlükten dolayı meslekten ihraç edildi
Editör: adalet.tv
24 Kasım 2021 - 16:58
Çubuk Adalet Sarayında görev yapan davacı şahısın, ilgili Sulh Hukuk Mahkemesi'nin x esas sayılı dosyasında taraf olan x'den Maliye veznesine yatırılması gereken mahkeme masrafı, avukatlık ücreti ve harca karşılık 19 Kasım 2009 günü 543,00 TL para alıp aynı miktarlı tahsilat makbuzu tanzim etmesi üzerine, hakkında davacı tarafından yapılan şikayet sebebiyle başlatılan soruşturma sonucunda;
 
Davacının görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak fiilini işlediğinden bahisle hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D-c maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasının teklif edildiği ve dosyanın 20 Nisan 2010 tarihinde Adalet Bakanlığı Disiplin Kuruluna tevdi edildiği, Kurulun aynı günlü kararıyla, fiilin, "Memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak" şeklinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek dosyanın doğrudan Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesine karar verildiği, Yüksek Disiplin Kurulunun x sayılı kararıyla, davacının bahse konu eylemlerine istinaden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 15 Temmuz 2010 tarihli iddianamesi ile resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarını işlediği gerekçesiyle ilgili Ağır Ceza Mahkemesi'nin x esası ile açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda x sayılı kararla, resmi belgede sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla, dolandırıcılık suçundan 6 ay 20 gün hapis ve 8 gün adli para cezası ile cezalandırıldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın da davalı tarafından üst mahkemeye temyiz edilmeden kesinleştiği, dolayısıyla davacının eyleminin sabit olduğu gerekçesiyle 657 sayılı Kanunun 125/E-g maddesi uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği öğrenildi.
 
Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/711 Esas, 2021/1758 Karar nolu kararı ile disiplin kurullarının verdiği kararlar hakkında önemli ve emsal teşkil edecek karara imza attı. İdare Mahkemesi'nin Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulu'nun gündemdeki bir dosya hakkında doğrudan Yüksek Disiplin Kuruluna gönderme kararı veremeyeceği gerekçesiyle verdiği iptal kararı Danıştay 12. Dairesi tarafından bozuldu. Ancak konuyla ilgili olarak Danıştay 5. Dairesi ise disiplin kurulunun doğrudan yüksek disiplin kuruluna dosya gönderemeyeceği yönünde karar vermişti. Farklı daireler tarafından verilen farklı kararlar ise tartışmaları da beraberinde getirmiş oldu.
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum