Adli yardım başvuru formu indir

Adalet Bakanlığı tarafından, maddi durumu yetersiz olan vatandaşların, özel hukuk alanında mahkemelere yapacakları adli yardım başvurularında kullanılmak üzere oluşturulan Adli Yardım Başvuru Formu, e-devlet üzerinden hizmete sunuldu.

Adli yardım başvuru formu indir
Editör: adalet.tv
21 Ağustos 2021 - 17:08
ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN ADLİ YARDIM BAŞVURU FORMU E-DEVLET ÜZERİNDEN HİZMETE SUNULDU - Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planında yer alan adalete erişimin güçlendirilmesine yönelik hedefler tek tek hayata geçiriliyor. Bu kapsamda maddi durumu elverişli olmayan kişilerin, adli yardıma başvuru usulü kolaylaştırılarak, adalete erişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla standart başvuru formu düzenlendi.

Adli yadım başvuru formu için tıklayınız

Özel hukuk alanında mahkemelere yapılacak adli yardım başvurularında kullanılmak üzere, başvuru sırasında istenen belgelerin standarda bağlanmasına yönelik oluşturulan Adli Yardım Başvuru Formu, fiziki olarak adliyelerdeki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri ve mahkeme ön bürolarından temin edilebiliyor. Ayrıca yapılan düzenleme ile artık Adli Yardım Başvuru Formuna E-devlet üzerinden de ulaşmak mümkün.

ADLİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Adalet Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan son hizmet olan Adli yardım talebinde bulunabilmek için öncelikle mahkemeye başvurularak bu yönde talepte bulunulması gerekiyor. Başvurucunun adli yardımdan yararlanma koşullarını taşıyıp taşımadığı araştırılıyor. İlgili mahkeme, adli yardımın koşullarının oluşup oluşmadığını değerlendirerek talebin kısmen veya tamamen kabulüne ya da reddine ilişkin karar verebiliyor. Adli yardım kararından dolayı ertelenen tüm yargılama giderleri ile devletçe ödenen avanslar, dava veya takip sonunda haksız çıkan kişiden tahsil ediliyor...

VATANDAŞLARIMIZIN ADALETE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTI

Bakanlık tarafından oluşturulan standart başvuru formu ile başvurucunun maddi durumuna ilişkin bazı bilgi ve belgelere "UYAP" üzerinden adli mercilerin doğrudan erişim sağladığı hatırlatılarak, kendisinden sadece formda yöneltilen diğer sorulara doğru ve eksiksiz şekilde cevap vermesi isteniyor. Böylelikle Adli Yardım Başvuru Formu’nu kullanarak adli yardım talebinde bulunan vatandaşların, farklı bilgi ve belgeleri değişik kurumları dolaşarak toplama dönemi de son buluyor. Bu sayede kişilerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılarak hızlı şekilde çözüme kavuşturulması amaçlanıyor. Uygulama ile ayrıca adli yardım başvurularının yararlanma koşullarının değerlendirilmesinde benzer kriterlerin gözetilerek uygulama birliğinin sağlanması hedefleniyor.
adli yardım başvuru formu nedir, adli yardım başvuru formu indir, adli yardım başvuru formu nasıl doldurulur, adli yardım başvuru formu ne işe yarar, adli yardım başvuru formu ekranı

YORUMLAR

  • 0 Yorum