Adli kollukla ilgili yargıda reform önerisi

Cumhuriyet Savcısı Bülent Cansu, resmi sosyal medya hesabından yargı için önerilerde bulunmaya devam ediyor.

Adli kollukla ilgili yargıda reform önerisi
Editör: adalet.tv
04 Ağustos 2023 - 16:44
Cumhuriyet Savcısı Bülent Cansu'dan yargıda reform önerileri: CMK’nun 164. maddesi ile genel kolluk içerişimde yer alıp soruşturmalarda görevlendirilen kolluk birimleri adli kolluk olarak adlandırılmıştır.

Adlî kolluk, idari yönden İçişleri Bakanlığına, fonksiyonel olarak da savcılığa bağlıdır. İdari yönden de savcılığa bağlı olan adlî kolluk, son aşamada istenen sonuçtur. Fakat şu an itibariyle bu durumun yakın bir gelecekte gerçekleşme ihtimalinin bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenlerle adli kolluğun mevcut teşkilat yapısıyla etkin çalıştırılabilmesi için en üst kolluk amiri hakkında adli görevlerinden dolayı doğrudan soruşturma yapılabilmesi (dip not) 5270 sayılı Kanun'un 166. maddesi uyarınca Cumhuriyet başsavcısının adlî kolluk sorumlusu hakkında değerlendirme raporu yerine sicil fişi doldurabilmesi yetkisi verilmesi, bu sicil fişinin kolluk görevlisinin terfi ve tayininde dikkate alınması gereklidir. 

İnsan haklarını, sorgu teknik ve taktiklerini bilen; kriminal bilimine ve ceza muhakemesi hukukuna, suçlulukla mücadele yöntemlerine, bilgisayar, iletişim, sanal dünyaya vakıf; yeterli sayıda nitelikli elemanı bulunan; taşınır - taşınmaz her türlü teknik araç-gereç ile donatılmış bir adlî kolluk teşkilatının varlığı soruşturma hizmetlerinin etkin, verimli, hızlı, nesnel ve hukuka uygun yapılmasının gereğidir.

DİP NOT: CMK’nun ilk halinde en üst kolluk amiri hakkında doğrudan soruşturma yapılabiliyor iken 25 Mayıs 2005 tarih ve 5353 sayılı Kanunun 24. maddesi ile CMK’nun 161. maddesinin beşinci fıkrasına bir cümle eklenerek, en üst kolluk amiri hakkındaki adlî görevlerine ilişkin suçlarından hâkimlerin görevlerinden dolayı tabi oldukları yargılama usulüne tabi olacakları düzenlenmiştir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum