Adalet Tazminatından kimler hangi oranda faydalanacak?

Toplu sözleşme metninde yer alan Adalet Tazminatından kimler hangi oranda faydalanacak, uzman ekibimiz sizler için araştırdı.

Adalet Tazminatından kimler hangi oranda faydalanacak?
Editör: adalet.tv
26 Ağustos 2021 - 10:24

Resmi Gazete'de yayımlanan toplu sözleşme metni ile birlikte milyonlarca memurun kafasındaki soru işaretleri giderilmiş oldu. Adalet Bakanlığı bünyesinde Adliye ve Ceza infaz kurumlarında görev yapan personelleri ilgilendiren "Adalet Tazminatı" konusunda detaylı bir araştırma yaptık. Hangi memurlar hangi oran da bu tazminattan faydalanamıyor ve Adalet Tazminatından faydalanamayan memurlar kimler sorusu cevabını buldu.

Son yapılan 4. Dönem toplu sözleşme metnini 24. Maddesinde; "(1) 17 Nisan 2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tutarlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı cetvelin "F. Adalet Hizmetleri Tazminatı" bölümünde yer alan oranlar "İstanbul, Ankara, İzmir illerinden görev yapanlar için 15 puan, diğer büyükşehirlerde görev yapanlar için 10 puan ve diğer illerde görev yapanlar için 5 puan artırımlı uygulanır." denmektedir.
Daha önce zabıt katipleri için basına lanse edildiği ancak toplu sözleşme taslağının incelenmesi sonucunda herhangi bir unvan belirtilmediği bu haliyle, Adalet Hizmetleri Tazminatı alanlar tüm personel için (adliye - cezaevi) uygulanacağı değerlendirilmektedir.

Mevcut oranlar:

F- Adalet Hizmetleri Tazminatı

f- İnfaz ve Koruma Başmemurları ile İnfaz ve Koruma Memurlarından;
-1-4'üncü dereceli kadrolara atanmış olanlar: 100
-1-4'üncü derecelerden aylık alanlar: 75
-5-9'uncu derecelerden aylık alanlar: 66
-Diğer derecelerden aylık alanlar: 64

4- Cezaevi Müdürü, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memurlarından;
a- Özel eğitim ve iyileştirme tatbik edilen cezaevleri, D ve F tipi cezaevleri ile Ankara kapalı, Bayrampaşa ve Buca cezaevlerinde görevli olanların tazminat oranlarına 13’er,
b- Diğer cezaevlerinde görevli olanlar ile 03 Temmuz 2005 tarihli ve 5402 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca kurulan Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğünde görevli olanların tazminat oranlarına 10’ar,  puan ilave edilir...

Hal böyleyken en yüksek tazminatı alacak personel:

İzmir F Tipi, Ankara F Tipinde görev yapan İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memurlarından;
-1-4'üncü dereceli kadrolara atanmış olanlar: 100+13+15 (128)
-1-4'üncü derecelerden aylık alanlar: 75+13+15 (103)
-5-9 uncu derecelerden aylık alanlar: 66+13+15 (94)
-Diğer derecelerden aylık alanlar: 64+13+15 (92)

Diğer Büyükşehirlerde görev yapacak F tipi ve D tipi personeli (Kocaeli, Adana, Van, Tekirdağ, Bursa, Diyarbakır)
-1-4'üncü dereceli kadrolara atanmış olanlar: 100+13+10 (123)
-1-4'üncü derecelerden aylık alanlar: 75+13+10 (98)
-5-9'uncu derecelerden aylık alanlar: 66+13+10 (89)
-Diğer derecelerden aylık alanlar: 64+13+10 (87)

Bu itibarla sadece infaz ve koruma memurları değil ceza infaz kurumlarında her unvandaki personelde "maaş derecesi, unvanı, çalıştığı kurum, kurumun bulunduğu ile göre bu haktan yararlanacaktır."

Adalet Hizmetleri Tazminatı hesaplama: maaş katsayısı + tazminat oranı - gelir vergisi oranında hesaplanır.

Ancak bu haktan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tutarlara İlişkin Kararın Ödeme Yapılmayacak Haller Başlıklı 11. Maddesi:
"(1) Bu Karara ekli I sayılı Cetvelde ve bu Kararın 4. maddesinin birinci Fıkranın (b) bendinde yer alan zamlar ile II ve III sayılı Cetvellerde yer alan tazminatlar;
a) Her statüdeki sözleşmeli personele (06 Şubat 1997 tarihli ve 1997/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı saklı kalmak üzere)....
(3) III sayılı Cetvel kapsamında düzenlenen tazminatlardan yararlananlara (II sayılı Cetvelin (E) bölümünün 7. sırası, III sayılı Cetvelin (E) Bölümü, (B) Bölümünün (d) bendi ile (F) Bölümünün 2. sırasından faydalananlar hariç), ayrıca özel hizmet tazminatı verilmez."

Belirtilen iyileştirme sadece kadrolu pozisyonda görev yapanlara yapılacak olup, sözleşmeliler bu tazminatı almaya hak kazanamadığı için herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır.

Adalet Tazminatı ile hangi memur kaç TL fark alacak? (Detaylar için tıklayınız)

F. Adalet Hizmetleri Tazminatı:
Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları ile adli, İdari ve askeri yargıda (Ceza İnfaz Kurumları ve İcra Müdürlükleri personeli dahil) fiilen görev yapan memurlardan;

1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunanlardan;
a- Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı: 180
b- Müdür ve Sayman kadrolarına atananlardan;
-1'inci dereceden aylık alanlar: 175
-2'nci dereceden aylık alanlar: 155
-3'üncü dereceden aylık alanlar: 130
-4'üncü dereceden aylık alanlar: 120
-5, 6 ve 7. derecelerden aylık alanlar: 110
-Diğer derecelerden aylık alanlar: 70
c- Müdür Yardımcıları ve Sivil Savunma Uzmanlarından;
-1'inci dereceden aylık alanlar: 165
-2'nci dereceden aylık alanlar: 145
-3'üncü dereceden aylık alanlar: 125
-4'üncü dereceden aylık alanlar: 115
-5, 6 ve 7. derecelerden aylık alanlar: 105
-Diğer derecelerden aylık alanlar: 65

d- Uzman, Şef, Programcı ve Çözümleyicilerden 1, 2, 3 ve 4. derecelerden aylık alanlar: 110

e- Zabıt Katiplerinden;
-1, 2 ve 3. dereceden aylık alanlar: 100
-4'üncü dereceden aylık alanlar: 75
-5-9'uncu derecelerden aylık alanlar: 56
-Diğer derecelerden aylık alanlar: 54

f- İnfaz ve Koruma Başmemurları ile İnfaz ve Koruma Memurlarından;
-1-4'üncü dereceli kadrolara atanmış olanlar: 100
-1-4'üncü derecelerden aylık alanlar: 75
-5-9'uncu derecelerden aylık alanlar: 66
-Diğer derecelerden aylık alanlar: 64
g- Diğerlerinden (yukarıdaki sıralardan faydalanamayanlardan);
-1-4'üncü dereceli kadrolara atanmış olanlar: 100
-1-4'üncü derecelerden aylık alanlar: 58
-5-9'uncu derecelerden aylık alanlar: 56
-Diğer derecelerden aylık alanlar: 54

2- Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfları dışındaki diğer hizmet Sınıflarına göre tazminat alanlardan;
-1-4'üncü derecelerden aylık alanlar: 22
-5-9'uncu derecelerden aylık alanlar: 20
-Diğer derecelerden aylık alanlar: 15

3- Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar ile Teknik Hizmetler Sınıfında bulunup da Teknik Hizmetler Bölümündeki Özel Hizmet Tazminatından yararlanamayan diğer personelden;      
-1-4'üncü derecelerden aylık alanlar: 56
-5-9'uncu derecelerden aylık alanlar: 55
-Diğer derecelerden aylık alanlar: 53

4- Cezaevi Müdürü, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memurlarından;
a- Özel eğitim ve iyileştirme tatbik edilen cezaevleri, D ve F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ile Ankara kapalı, Bayrampaşa ve Buca ceza infaz kurumlarında görevli olanların tazminat oranlarına 13’er,
b- Diğer cezaevlerinde görevli olanlar ile 03 Temmuz 2005 tarihli ve 5402 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca kurulan Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğünde görevli olanların tazminat oranlarına 10’ar, puan ilave edilir.

NOT: ADLİYE VE CEZA İNFAZ KURUMLARINDA GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ MEMURLAR ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATINDAN FAYDALANAMAZ.
adalet.tv / özel haber


Reklam

YORUMLAR

 • 7 Yorum
 • Infaz koruma
  3 hafta önce
  Yapılan küçük bir iyileştirme bile herkese eşit değil. Sözleşmeli kadrolu diye ayrım yapılıyor. Çok büyük adaletsizlik.
 • Çalışmalar devam ediyor
  3 hafta önce
  Sözleşmelilere neden yok
 • İNFAZZ
  3 hafta önce
  Sözleşmeli personeli yine mağdur edildi. eşit işe eşit ücret.. Adalet çalışanlarının özlük hakları iyileştirilsin....
 • ayşegül yücel
  3 hafta önce
  Allah devletimize zeval vermesin
 • SÖZLEŞMELİ KATİP
  3 hafta önce
  ZATEN SÖZLEŞMELİLER NEYDEN YARARLANDIKİ GÜNCEL MAAŞ ASGARİ ÜCRET ARTI BİR MİKTAR BOZUKLUK....
 • H.K.
  3 hafta önce
  PSİKOLOG, SOSYOLOG, SOSYAL HİZMET UZMANI VE ÖĞRETMENE BİR KATKI YOK ANLAŞILAN
 • İKM
  3 hafta önce
  Cumhuriyet tarihinin en büyük ..Cumhuriyet tarihinin en büyük kazanımları ve sonuç; önceden CTE hariçti, son toplu sözleşme sonrası; sendikasız, sözleşmeli personel hariç.... ( ADALET)