Adalet tazminatından bütün personellerin faydalanması için talep yazısı bakanlığa gönderildi

Adalet bakanlığı personellerinin bazıları adalet tazminatından faydalanıyor bazıları ise faydalanamıyor. Bu konudaki eşitsizliğin düzeltilmesi adına adalet Bakanlığı’na talep yazısı gönderildi. Adalet Sen yönetimi konuyla ilgili takibini sürdürüyor.

Adalet tazminatından bütün personellerin faydalanması için talep yazısı bakanlığa gönderildi
Editör: adalet.tv
17 Ocak 2022 - 12:42

Adalet Sen'in Bakanlığa göndermiş olduğu talep metni: 25 Ağustos 2021 tarih ve 31579 sayılı Resmi Gazete de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından başlık Kamu Görevlilerinin Genelinde ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2022 ile 2023 yıllarını kapsayan 6.dönem toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda ;

Büro,Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin 24 maddesinde Adalet Hizmetleri Tazminatı başlığı adı altında 14 Haziran 2006 ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlarına İlişkin Karara Ekli (III) sayılı cetvelin “F –Adalet Hizmetleri Tazminatı”bölümünde yer alan oranlar; Ankara,İstanbul, İzmir illerinde görev yapanlar için 15 puan, diğer büyükşehirlerde görev yapanlar için 10 puan ve diğer illerde görev yapanlar için 5 puan artırımlı uygulanır.

6. dönem toplu görüşmenin Büro,Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Koluna İlişkin sözleşmenin 24. Maddesinde il bazlı Adalet Hizmetleri Tazminatının verildiği bahsedilmiş ise de 17 Nisan 2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının;

Ödeme yapılmayacak haller

MADDE 11 – (1) Bu Karara ekli I sayılı Cetvelde ve bu Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkranın (b) bendinde yer alan zamlar ile II ve III sayılı Cetvellerde yer alan tazminatlar;
a) Her statüdeki sözleşmeli personele (6 Şubat 1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı saklı kalmak üzere), 
ödenmez.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personeller İl bazlı Adalet Hizmetleri Tazminatından faydalanabilmektedir.

Ayrıca Adalet Bakanlığı Bünyesinde görev yapan Sözleşmeli personele, Merkez Teşkilatında görev yapan personele, Teknik hizmetler sınıfı, Sağlık Hizmetler Sınıfında görev yapan (Pedegog, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanları), Eğitim Hizmetler sınıfında bulunan personele, Genel İdare Sınıfında bulunan Şoförlere, yukarıdaki Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Adalet Hizmetleri Tazminatı ödeneği alamamaktadır.
Yapılan bu uygulama, personel açısından eşitsizlik oluşturmakta, çalışma barışını bozmakta ve personeller arasında ekonomik makas açıklıklarına sebebiyet vermekle birlikte personeller arasında ikilikler çıkmasına ve mağduriyete neden olmaktadır.Ayrıca aynı işi yapan aynı unvan da olan ancak kadrolu/sözleşmeli ayrımına tutulan personellerimizi de derinden yaralamaktadır.

Anayasamızın 10 uncu maddesi, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” hükmü ile eşitlik ilkesine yer vermiştir. Yasalar önünde eşitlik, kişiler arasında kanunların uygulanması bakımından bir fark gözetilemeyeceği anlamına gelir.

Bu itibarla; Yukarıda açıklanan nedenler çerçevesinde personeller arasında çalışma barışının sağlanması ve personeller arasındaki bu eşitsizliğin giderilmesi için yasal bir düzenlenmesi gerektiği aşikardır.
Yukarıda açıklanan nedenler göz önüne alınarak gerekli düzenlemenin yapılması Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışanlar arasındaki eşitsizliğin giderilmesi ve çalışma barışının yeniden tesisi amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılarak Sendikamıza bilgi verilmesi talep ve arz ederiz.


Reklam

YORUMLAR

 • 2 Yorum
 • 44 de 44
  4 ay önce
  Bakalım adalet bakanlığı promosyon anlaşması nasıl yapılacak.
 • Rüzgar Kurtoğlu
  4 ay önce
  Bu tazminatların kararı alınırken imzalar atılırken bu ayrımlar yokmuydu vardı tabiki o zaman bu karara imza atan sendikalar o imza masasında ne yiyorduki bunlar okunma gereği duyulmadan imzalandı şimdide alınmış karara itiraz edilecekte yeniden değerlendirilecek te düzenleme olacakta falan filan işi bu işler