Adalet Bakanlığında görevli bazı memurlar SGK priminde asgari limitin altında kaldı

Adalet Bakanlığında görev yapan bazı memurların SGK priminde asgari limitin altında kaldıkları öğrenildi.

Adalet Bakanlığında görevli bazı memurlar SGK priminde asgari limitin altında kaldı
Editör: adalet.tv
30 Eylül 2021 - 20:34

Kamu personelinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çalışanların ücretlerinde; Primine Esas kazançlara göre kurumlar tarafından SGK primi ödemesi belirlenen kazanca göre yapılmaktadır.

Prime esas kazanç hesaplanırken;
1) Hak edilen ücretlerin,
2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,
3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin, brüt toplamı esas alınır.” göre hesaplanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre;
15 Ocak 2021 ila 14 Aralık 2021 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Aylık kazanç alt sınırı: 3.577,50 TL
Aylık kazanç üst sınırı: 26.831,40 TL

Bu tutar ile olarak bir kamu personelinin emekliliğe esas sigorta primi kazancından en az 3.557.50 TL olması gerekmektedir. Ancak 2021 yılının ilk 6 ayında Adalet Bakanlığı'nda bazı personellerin maaşları belirtilen bu tutarı taşımadığından Bakanlık tarafından ek ödemeler yapılmıştır.

Prime esas kazançta Bodro kısmında yazan Aylık Tutak, Ek Gösterge, Taban Aylık, Kıdem Aylık, Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı... gibi kalemlerin toplamından oluşmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 146. Maddesinin son fıkrasında "...Bu Kanun gereğince ödenecek aylık, taban aylığı, kıdem aylığı zam ve tazminatlar ile diğer ödemeler toplamının brüt tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olamaz: az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir" hükmünün yer aldığı; Asgari ücrette yüksek oranda artış akabinde memur maaşlarında yeterli düzeyde artış olmaması nedeniyle ilk defa adalet personeli asgari aylık kazancın altında kalmıştır. Bu şekilde devam etmesi durumunda diğer ünvanlardaki personelinde aylık kazançları alt sınırının altında kalmasına yol açmaktadır.

Aylık kazancı alt sınırının altında kalan kısım ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kurum mutemetliğine borç çıkarttığı ve Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılandığı biliniyor.

Asgari ücretteki artış memur maaş artışından fazla olması nedeniyle bu durumun ilk defa ortaya çıktığı ancak bu gidişle son olmayacağı gözüküyor. Adalet Bakanlığı personelinin özlük haklarında iyileştirme yapılmadığı sürece her unvandaki personelin ilerleyen yıllar prime esas kazançları alt sınırın altında kalabilir.

Bakanlıklar arasında ortalama olarak en düşük maaş ve özlük haklar Adalet Bakanlığı personeli olduğu biliniyor. En düşük maaş alarak en riskli ve iş yoğunluğu olan Adalet Bakanlığı personelinin özlük haklarında ciddi ve kapsamlı bir iyileştirme yapılması gerekiyor.
adalet.tv / ekonomi servisi - özel haber


Reklam

YORUMLAR

  • 1 Yorum