Adalet Bakanlığı personellerinin geçici görevlendirilmesi ile ilgili önemli talep yazısı

Adalet Bakanlığında görev yapan memurların geçici olarak başka bir yerde görevlendirilmesi ile ilgili olarak önemli bir talep yapıldı. Adalet Sen’in resmî talebi yazılı olarak bakanlığa iletildi.

Adalet Bakanlığı personellerinin geçici görevlendirilmesi ile ilgili önemli talep yazısı
Editör: adalet.tv
30 Aralık 2021 - 21:07

Adalet Sen’den bakanlığa yazılı olarak iletilen talep metni: Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında çalışan personellerimizin bulunduğu şehirden farklı bir ilçeye görevlendirilmesi yetkisi hali hazırda Komisyon Başkanlıklarında olduğu bilinmektedir.

Sendikamıza gelen talep ve şikayetler doğrultusunda yapılan araştırmalar neticesinde, bir çok personelimizin amiri tarafından en ufak bir sorunda ilçeye gönderilme tehditlerine maruz bırakıldıkları yoğun bir şekilde dile getirilmiştir.

Bazı geçici görevlendirmelerin ihtiyaca yönelik olmadan cezalandırma niyeti ile yapıldığı, bu şekilde art niyetli, personelin aile birliğini düşünmeksizin kadro durumu bahane edilerek hizmet gereği yapılan geçici görevlendirmeler, amirler tarafından personele karşı mobbinglerin önünü açan bir tehdit unsuru olarak kullanılmaktadır.

Öte yandan soruşturma geçiren meslektaşlarımızın bir çoğunda da, aynı durum söz konusu olup, soruşturma yapılan personele kanun ve yasalarda yeri olmamasına karşın bazı komisyon başkanlıklarınca alternatif bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Mevzuatımızda kusurlu personel hakkında cezalandırma yöntemleri Devlet Memurları Kanunu ve ceza kanununda açıkça belirtilmesine rağmen komisyonlarca kanunsuz bir şekilde sürgün tabir edilen görevlendirmeler yapılarak hukukun varlığının en çok hissedilmesi gereken kurumda hukuka uygun olmayan atamalar yapılmaktadır.

Bu keyfiyetin önüne geçilmesi, adliyelerde çalışma barışının sağlanması, personelin huzur ve motivasyonunun sürekliliği açısından önem arz etmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan ve Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde tüm vatandaşlarımızın faydasına olacak geçici ve hizmet gereği görevlendirmelerin gerçekten ihtiyaç var ise komisyondaki tüm personeller arasından adil bir şekilde dönüşümlü ve belli bir süreye dayalı dönemler halinde uygun personeller arasından yapılmasının daha doğru olabileceği sendikamız tarafından düşünülmektedir.

Tüm hususlar göz önüne alınarak, yukarıda belirtilen mağduriyetlerin yaşanmaması ve çalışma barışının korunması açısından çok önemli olan bu hususta Genel Müdürlüğünüzce yeni bir düzenleme yapılması personelimiz için zorunlu bir ihtiyaç halinde gelmiştir.

Genel Müdürlüğünüzce belirtilen çözüm önerisine ek olarak daha uygun görülecek farklı düzenlemelerin de yapılarak, yukarıda anlatılan şekilde keyfiyete ve kişisel husumete dayalı, personellerimizin aile birliğini bozan, adalet çalışanlarına karşı en büyük mobbing araçlarından biri olan bu konuda, modern iş hayatına uygun düzenlemelerin yapılmasını, 4688 Sayılı Yasa gereği sendikamıza bilgi verilmesi hususu, Arz ve talep olunur.


Reklam

YORUMLAR

  • 3 Yorum