Adalet Bakanlığı personelini kapsayan 4 yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Resmi Gazetede gece yarısı yayımlanan 7343 sayılı Kanununda, Adalet Bakanlığında görevli bazı personellerin özlük haklarında düzenlemeler yapıldı.

Reklam
Adalet Bakanlığı personelini kapsayan 4 yeni düzenleme yürürlüğe girdi
Editör: adalet.tv
30 Kasım 2021 - 11:23
İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yeni yargı paketi milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Ancak bu kez bakanlıkta görevli bazı memurları da ilgilendiren gelişmeler yaşandı.
İş yoğunluğu olan illerde icra dairesi başkanlığı kurulabilecek, birleştirilmiş icra daireleri ile iş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde, Adalet Bakanlığı tarafından icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir icra başmüdürü görevlendirmesi yapılabilecek.
 
İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı değişikliği:
7343 sayılı Kanunun 35. maddesiyle, 657'nin 152. maddesinin Adalet Hizmetleri tazminatı bölümünde yeni bir değişiklik yapılarak, icra başmüdürlerine özel hizmet tazminatının yüzde 50'sine kadar ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenmesi öngörülüyor.
 
Yol tazminatı miktarında değişiklik yapılması:
7343 sayılı Kanunun 32. maddesinde yer alan bir başka düzenlemeye göre görevli hâkim ya da Cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagogların 275 ek gösterge üzerinden yol tazminatı alması sağlanmaktadır. Ayrıca keşif ve icra işleminin yanı sıra sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglarla sınırlı olmak üzere araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için hâkimlere, Cumhuriyet savcılarına, adli tabiplere, icra müdürleri ve yardımcıları ile icra işlemlerini yapmakla yetkili memurlara, Hazine avukatlarına, Hazine avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirlerine yol tazminatı verilecektir.
 
Uzman ve öğretmenlere her çocuk teslimi için ödeme yapılması:
Kamuoyunda yıllardır tartışma konusu olan “çocuk teslimi” durumu tamamen değiştirildi. Yeni düzenleme ile konu daha basit ve yalın bir hale getirildi. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemleri hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yerine getirmek üzere görevlendirilen uzman ve öğretmenlere bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her teslim işlemi için, görevlendirilen diğer kişilere ise bu kapsamda görev yaptıkları her gün için (500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak. Çocuk teslimliyle ilgili olarak uzman ve öğretmenlere bir ayda yapılacak ödeme tutarı (10000) gösterge rakamının, diğer kişilere ise (5000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyeceği öğrenildi. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti de yapılmayacak. Belirtilen fıkra uyarınca yapılacak ödemelerden kadrolu veya sözleşmeli olup olmadığına bakılmaksızın görevlendirilen bütün personel de faydalanmış olacak. Yürürlüğe giren uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek. Bu düzenleme ilgili kanunun 46. maddesinde yer almaktadır. Yapılan özlük hakkı iyileştirmelerinin genel olarak icra memurlarını ilgilendirdiği, mahkeme ve savcılık bürolarında görevli memurları ilgilendirmediği öğrenildi.
Reklam

YORUMLAR

  • 3 Yorum