Adalet Bakanlığı memurlarının maaş promosyonunun artması için talepte bulunuldu

Adalet Bakanlığı ile Vakıf Bank arasında yıllar önce imzalanan maaş pomosyonu anlaşması bu yıl sona eriyor. Daha cazip bir promosyon anlaşması için ilk talep Adalet Sen'den geldi. Konuyla ilgili olarak Bakanlığa yazı yazıldığı öğrenildi.

Adalet Bakanlığı memurlarının maaş promosyonunun artması için talepte bulunuldu
Editör: adalet.tv
16 Eylül 2021 - 13:44
Bazı kurumlar yapılan anlaşmalar gereği rekor promosyon ücretleri alırken Adalet Bakanlığı personellerinin promosyon ücretlerinin düşük kalması eleştirileri beraberinde getirmişti. Konuyla ilgili olarak Adalet Sen'in Bakanlığıa yazı yazarak promosyon taleplerini dile getirdiği öğrenildi.

BAKANLIĞA YAZILAN YAZININ TAM METNİ
Bilindiği üzere Bakanlığımızın Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ile yapmış olduğu banka promosyon anlaşması önümüzdeki süreçte sona erecektir.
Mevcut anlaşma uyarınca 341 TL ve mevcut maaşın yüzde 10’u oranında olacak şekilde ödeme yapılmakta ise de maaş üzerinden yüzde verilerek yapılan bu ödeme yöntemi; personel, hakim ve savcı maaşları dikkate alındığında sınıfsal bir düzenleme içermekte olup, eşitlik ilkesine de aykırılık oluşturarak maddi yönüyle personel nezdinde kayıplar oluşturmaktadır.

Önümüzdeki günlerde yapılacak olan yeni banka anlaşmasında, maaş üzerinden  yüzde verilerek promosyon anlaşması uygulaması yerine üzerinde anlaşılan promosyon miktarının unvan ayrımı yapılmaksızın Adalet Bakanlığı camiasında kişi başına pay edilmek suretiyle ödenmesinin kamu yararı açısından uygun olacağı sendikamızca değerlendirilmektedir.

Geçtiğimiz aylarda, Ankara Üniversitesi bünyesinde görev yapan personel için gerçekleştirilen ve 5 yıllık olan banka promosyonu ihalesi sonucunda her bir çalışana eşit olarak 10 Bin 930 TL ödenerek banka promosyonu ödemesinde memur yararına bir ihale gerçekleştirilmiştir.

Öte yandan yine geçtiğimiz aylarda, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sağlık çalışanları için gerçekleştirilen ve 5 yıllık olan banka promosyonu ihalesi sonucunda  her bir çalışana eşit olarak 10 Bin 20 TL ödenerek banka promosyonu ödemesinde memur yararına bir ihale gerçekleştirilmiştir.

20/07/2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/21 nolu Başbakanlık Genelgesinin 5. Maddesinde “Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba her personel için eşit tutarlarda aktarılmak suretiyle …ödenecektir.” denilmek suretiyle promosyon ödemesinin her personele eşit miktarda dağıtılması gerektiği ifade edilmiştir.

Bu itibarla;
Yukarıda arz ve izah edildiği üzere yeni yapılması planlanan banka promosyonu ihalesinde 2007/21 nolu Genelgede de belirtildiği üzere, anlaşılacak promosyon tutarının eşit bir şekilde Adalet Bakanlığında görev yapan herkese aynı orantıda pay edilerek dağıtılmasına yönelik olarak yeni ihalenin gerçekleştirilmesi ve ihalede belirlenecek rakamın emsalleri olan banka promosyonu ihalelerindeki yüksek meblağlar gözetilerek personel yararına bir promosyon ihalesi gerçekleştirilmesi hususunda gereğinin takdiri ile sendikamıza 4982 sayılı Kanun gereğince bilgi verilmesini saygıyla arz ederiz.
Adalet Sen
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum