Açık cezaevi izinleri Ocak sonuna kadar uzatıldı

Açık cezaevi izinleri 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı, resmi açıkalama CTE'nin web sitesinden yapıladı.

Açık cezaevi izinleri Ocak sonuna kadar uzatıldı
Editör: adalet.tv
27 Kasım 2020 - 20:56

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) resmi web sitesinden yaptığı açıklama ile koronavirüs pandemisi nedeniyle Açık Ceza İnfaz Kurumu izinlerinin 2 ay süreyle (31 Ocak 2021 tarihine kadar) uzatıldığını açıkladı.

İŞTE AÇIKLAMANIN TAMAMI:

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a (CGTİHK) 7242 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 9. Madde ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler, Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2020 tarihinden 30 Kasım 2020 tarihine kadar, Koronavirüs (covid-19) iznine gönderilmiştir.

Koronavirüs (covid-19) pandemi sürecinde tedbir ve önlemlere devam edilmesinin önemine istinaden; 7256 Sayılı Kanunun 31. maddesi ile “13 Aralık 2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “üç kez” ibaresi “yedi kez” ve altıncı fıkrasında yer alan “31 Aralık 2020” ibaresi “31 Temmuz 2021” şeklinde değiştirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “26 Kasım 2020 tarih ve ....... sayılı yazıları ile koronavirüs (covid-19) pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen koronavirüs (covid-19) izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına dair önerisi” doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık cezaevlerine ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun’un Geçici 9 / 5. Maddesi uyarınca 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Adalet Bakanlığı almış olduğu bu tedbirler ile virüsün cezaevlerinde yayılmasını engelleyerek, avrupa başta olmak üzere dünyaya örnek olacak bir ilke imza atmıştı. Bilindiği üzere 70.000'in üzerinde mahkum izinler nedeniyle cezalarını evlerinde çekiyor.