Açık Cezaevi izinleri artık uzatılmayabilir

Açık cezaevi hükümlüleri Covid-19 tedbirleri kapsamında izine gönderilmişti. İzinler ise TBMM kararı doğrultusunda uzatılıyordu.

Açık Cezaevi izinleri artık uzatılmayabilir
Editör: adalet.tv
02 Ekim 2020 - 15:26

Çin'in Vuhan kentinde başlayıp ülkemizde görülen Covid-19 salgını nedeniyle toplu yaşam alanı olması salgının ölümcül ve bulaşıcı özelliği olması sebebiyle ceza infaz kurumlarında tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler kapsamında kapalı ceza infaz kurumlarında ziyaretler, sevk ve nakiller, görev yapan personel izolasyon ile çalışma şekline geçmiştir. Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile denetimli serbestlik sisteminde bulunan hükümlüler içinde birtakım tedbirler alınmıştır. Hükümlüler izine gönderilmiştir.
7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun‘un Geçici 9. Maddesi ile; açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler, yasanın Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2020 tarihi itibariyle 31 Mayıs 2020 tarihine kadar Covid-19 iznine gönderilmiştir. Akabinde kanun gereği 3 kez 2 ay süre ile izin hakkı verilmiştir.

1.İzin hakkı:31 Mayıs 2020 tarihinde sona eren Covid-19 izin sürelerine ilişkin Sağlık Bakanlığının salgın riskinin ortadan kalkmamış olması sebebi ile Covid-19 izin sürelerinin uzatılması gerektiği şeklindeki önerileri üzerine, söz konusu yasa kapsamında Covid-19 izninden yaralanan hükümlülerin bu yasa kapsamındaki izin sürelerinin ilk önce 31 Mayıs 2020 tarihinden itibaren iki (2) ay süre ile uzatılmıştır.

2. İzin hakkı:
31 Temmuz 2020 tarihinde sona eren Covid-19 izin sürelerine ilişkin Sağlık Bakanlığının salgın riskinin ortadan kalkmamış olması sebebi ile Covid-19 izin sürelerinin uzatılması gerektiği şeklindeki önerileri üzerine, söz konusu yasa kapsamında Covid-19 izninden yaralanan hükümlülerin bu yasa kapsamındaki izin sürelerinin 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren iki (2) ay süre ile uzatılmıştır.

3. İzin hakkı:


30 Eylül 2020 tarihinde sona eren Covid-19 izin sürelerine ilişkin Sağlık Bakanlığının salgın riskinin ortadan kalkmamış olması sebebi ile Covid-19 izin sürelerinin uzatılması gerektiği şeklindeki önerileri üzerine, söz konusu yasa kapsamında Covid-19 izninden yaralanan hükümlülerin bu yasa kapsamındaki izin sürelerinin 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki (2) ay süre ile uzatılmıştır.
30 Kasım itibari ile artık mevzuatın vermiş olduğu tüm haklar Adalet Bakanlığı tarafından kullanılmıştır. Bu haliyle artık izinlerin uzatılması mümkün değildir.
Daha önce bu konu ile alakalı birtakım kalıcı önerilerde bulunmuştuk. Bunları tekrarlamakta fayda olacağı ve yetkililerin aylar öncesi gerekli tedbirin alması konusunda önerileri vurgulamakta fayda olacağı düşünmekteyiz.

Önerilerimiz:
Öncelikli olarak gün geçtikçe artan vaka sayıları ve akabinde sonbahar ve kış aylarına doğru gidilen bu günlerde gribal enfeksiyonların artması görev yapan personel olmak üzere, hükümlü ve tutukları endişelendirmektedir. Ceza infaz kurumlarında görev yapan personel göreve girmeden önce PCR testine tabii tutularak sonucun negatif çıkması akabinde ceza infaz kurumunda 7 gün veya 14 gün olmak üzere izolasyona tabii tutularak bir nevi hükümlü ve tutuklu gibi cezaevinde yatmaktadırlar.1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılının açılmış olması sebebiyle mevzuat değişikliğine gidilmesi ve bu konunun ilerde oluşabilecek dünya, ülke, bölge veya il bazında görülen salgınları kapsayacak 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da genel ve geniş bir salgın maddesinin eklenmesi gerekir. 5275 sayılı kanunun geçici 9. Maddesinin beşinci fıkrasının kapsamının genişletilerek, kısıtlı verilen yetkinin süresiz olması, ayrıca burada covid-19 gibi hastalık adının belirtilmemesi gerekmektedir.
Mevzuatın sürekli değişken olmasından ziyade kalıcı olması gerekmektedir. 5275 sayılı kanuna ulusal ve uluslararası salgına karşı önlem maddesi konularak, Sağlık Bakanlığı tarafından salgının (pandemi) ülkemizi tehdit eden, bulaşıcı ve öldürücü olduğunu belirtilmesi toplu yaşam alanlarında gerekli tedbirlerin alınması önerisini bulunması akabinde, salgının bulaşıcı ve yahut öldürücülüğünün azalması zamanına kadar olan sürede Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından ilan edilmek üzere izinli sayılırlar. İzinli olduğu sürece hükümlülükleri devam eder.
a) İllerde veya bölgeler arası başka salgınların olması durumunda bu konu hakkında İl Sağlık Müdürlüğünün görüşü ile birlikte İl Cumhuriyet Başsavcısına izin yetkisi verilmelidir.
b) Kronik rahatsızlığı bulunan ve salgının ciddi olarak hayati tahliye oluşturanlar Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan salgın risk raporu alınması akabinde izin süreleri salgının minimum seviyeye inene kadar Bakanlık tarafından izinli sayılması.
c) Cezaevinde hükümlü olup başka kardeşleri olmayan kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler risk altında ise bunu belgelendirdiği takdirde salgının minimum seviyeye inene kadar Bakanlık tarafından izinli sayılması.

2. Mevzuat değişikliği yapılmazsa ve 30 Kasım'dan itibaren son bulacak izinlerin geri dönüşünün kademeli olarak yapılması aksi takdirde binlerce insana bulaşması ve akabinde ceza infaz kurumlarında salgının patlamasına yol açacaktır.
Ceza infaz kurumlarının izin dönüşünün kademeli olarak geçişin sağlanması öncelikli olarak yaş durumuna göre kurumun kapasitesi de göz önünde bulundurularak her ay belli bir yaş grubunun kuruma alınarak teste tabi tutulması örnek olarak:
İlk ay 18-30 yaş grubunun kuruma kabul edilmesi gelecek hükümlülerin 3-4 gün önce bağlı bulunduğu yerdeki sağlık kurumunda PCR testini yaptırması ve akabinde kuruma girişi esnasında tekrar PCR testinin yapılması. Böylelikle salgın sonrası kuruma girişlerde kontrol ve izolasyon sürecinin kontrol altına alınması sağlanmıştır.
adalet.tv / özel haber