Açık cezaevi izinleri 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı

Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinlerinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Açık cezaevi izinleri 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı
Editör: adalet.tv
27 Kasım 2020 - 19:03 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 - 19:11

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumlarında mahkumlara virüsün bulaşmaması adına açık cezaevi izinlerinin resmî olarak uzatıldığı ilan edildi.

RESMÎ YAZININ TAMAMI

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a 7242 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 9. Madde ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler, Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2020 tarihinden 30 Kasım 2020 tarihine kadar, Koronavirüs (COVID-19) iznine gönderilmiştir.

Koronavirüs (COVID-19)pandemi sürecinde tedbir ve önlemlere devam edilmesinin önemine istinaden; 7256 Sayılı Kanunun 31. maddesi ile “13 Aralık 2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “üç kez” ibaresi “yedi kez” ve altıncı fıkrasında yer alan “31 Aralık 2020” ibaresi “31 Temmuz 2021” şeklinde değiştirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “26 Kasım 2020 tarih ve ....... sayılı yazıları ile koronavirüs (COVID-19) pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen koronavirüs (COVID -19) izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına dair önerisi” doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.