Açık cezaevi izinleri 2 ay uzatıldı

Adalet Bakanlığı açık ceza infaz kurumu izinlerini 2 ay daha uzatma kararı aldı. Açık cezaevlerinden izinli olan mahkumlar 2 ay daha cezalarını evlerinde infaz edecek.

Açık cezaevi izinleri 2 ay uzatıldı
Editör: adalet.tv
28 Ocak 2022 - 16:48
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü açık ceza infaz kurumlarından izine ayrılan hükümlülerin izinlerini mahkum sağlığını ön planda tutarak 2 ay daha uzatma kararı aldı. 7242 sayılı Kanun kapsamında 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler 31 Mayıs 2020 tarihine kadar koronavirüs iznine gönderilmiştir. Koronavirüs izni 31 Mayıs 2020 tarihinden itibaren, Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak ikişer aylık süreler ile toplam 10 defa uzatılmış olup; izin süresi 31 Ocak 2022 tarihinde pazartesi günü) sona erecektir.
 
7343 Sayılı Kanunun 26. maddesi ile 5275 sayılı Kanunun Geçici 9. Maddesi “ 13 Aralık 2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9. maddesinin 5. fıkrasında yer alan “9 kez” ibaresi “12 kez” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “30 Kasım 2021” ibaresi “31 Mayıs 2022” şeklinde değiştirilmiştir.” hükmü ile koronavirüs izinlerine ilişkin yeni düzenleme yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 26 Ocak 2022 tarih ve … sayılı yazıları ile koronavirüs pandemisine ilişkin salgın riski ve tehlikenin tamamen ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen koronavirüs izin sürelerinin iki (2) ay süre ile tekrar uzatılmasına dair öneride bulunmuştur. Bu ibareden anlaşılacağı üzere izinlerin uzatılması yönünde Sağlık Bakanlığından her defasında bilgi alınmaktadır.
 
İZİNLER 2 AY DAHA UZADI
 
Ceza infaz kurumlarında olası pozitif vaka sayılarının artmasının önüne geçilebilmesi amacıyla 5275 sayılı Kanuna 7242 sayılı Kanun ile eklenen 7343 sayılı Kanun ile değişik Geçici 9/5. Maddesinde belirtilen “13 Aralık 2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “9 kez” ibaresi “12 kez” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “30 kasım 2021” ibaresi “31 Mayıs 2022” şeklinde değiştirilmiştir.” hükmü göz önünde bulundurularak 27 Ocak 2022 tarihli Bakanlık Olur'u ile koronavirüs izninde bulunan hükümlülerin izin sürelerinin 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle daha uzatılması uygun görüldüğü belirtildi. Adalet Bakanlığı’nın izinleri 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatma yetkisi bulunuyor.
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum